There was an error in this gadget

Tuesday, 10 May 2011

Sebab Pencemaran Air

  Apa yang kita sedia maklum,air sangat penting terhadap kita tetapi masih banyak orang tidak menghargai air. Mereka bukan sahaja tidak menghargai air malahan mencemarkan air. Dengan ini,kita akan tidak ada air dapat guna pada masa kelak.
  Pencemaran air dalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau,sungai,lautan dan tanah air akibat aktivitas manusia.Sikap suka membuang sampah ke dalam sungai atau longkang adalah salah satu buatan manusia menyebabkan pencemaran sungai .Dengan ini,sungai akan sesak dan menjadi kotor dan busuk.
  Selain itu,kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pecemaran air yang utama.Kebanyak kilang membina di sepanjang sungai supaya banhan-bahan buangan dislairkan ke dalam sungai-sungai berkenaan.Dengan ini,sungai akan tercemar dengan bahan toksik dan bahan agrokimia.
  Sepekara lagi,sungai juga tercemar dengan pertanian.Sesetengak petani akan menggunakan bahna kimia untuk membunuh haiwan.Bhan kimia ini akan menjadi bahan buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai.Dengan ini,bahan kimia akan terapung di atas air dan menghalang penembuskan cahaya ke bawah permukaan air dan menyebabkan kematian tumbuhan-tumbuhan.
  Pendek kata,percemaran air adalah satu masalah yang perlu diselesaikan dengan kerjasama semua pihak.Kita harus menghargai air an menjaga kebersihannya supaya anak-anak kita boleh menggunakan air yang bersih.

No comments:

Post a Comment